Ucz się nie pragnąć spełnienia, nie dążyć
Do celu, który jest kresem pragnienia.
Lepiej jak gwiazda błędna krążyć
Nad przeraźliwą przepaścią istnienia.

/M. Jastrun/